Kako do podjetja v ZDA?

Veliko stevilo slovenskih podjetji se vse pogosteje odloca za sirjenje poslovanja v Zdruzene Drzave Amerike (v nadaljevanju: ZDA). Za samo ustanovitev podjetja v ZDA, amerisko drzavljanstvo ali parmanentno rezidentstvo (green card) nista potrebna, tako da se lahko vsak, z dobro poslovno idejo, lahko odloci za ta sicer velik korak. Od ene do druge zvezne drzave se v ZDA postopki razlikujejo in vedno je potrebno skrbno pregledati raznorazne uradne vire, ki so dostopni na spletnih straneh posamezne zvezne drzave. Veliko podjetji se odloca za ustanovitev podjetja v zvezni drzavi Delaware, saj so tam postopki za registracijo najlazji in predvsem pisani na kozo podjetjem, ki se odlocajo za siritev svojega poslovanja na ameriski trg.

V kolikor nimate casa, da bi pregledali vse vire ali bi se radi posvetovali z nekom pred samo registracijo, se lahko obrnite tudi na raznorazne pravne sluzbe, ki so dostopne preko spletnih strani. Ena takih je LegalZoom – http://www.legalzoom.com, kjer vam zelo profesionalno opravijo vse postopke za zacetek poslovanja. Se vec kot to. Pri njih in pri drugih ponudnikih sorodnih storitev lahko registrirate podjetje, blagovno znamko, prijavite patent itd…

Trajanje postopka

Sami postopki registracije podjetja so dokaj enostavni in hitri ce ima podjetje pred tem pripravljeno vse kar se potrebuje pri tem. To vkljucuje samo ime podjetja, dejavnost, skupno stevilo delnic, podatke o zastopniku in direktorju ter ustanovitelju/ustanoviteljih podjetja.

Pomemben vir pri raziskavi o imenu samega podjetja so raznorazne baze imen podjetji v posamezni zvezni drzavi. V zvezni drzavi OHIO lahko to preverite na tej povezavi: Business Search By Name. Za zvezno drzavo Delaware pa lahko uporabite slednjo povezavo: Check Entity Name Availability

Po oddaji vloge za registracijo podjetja se precej hitro izpeljejo vsi postopki, ki so potrebni da imate uradno podjetje registrirano v drzavi za katero ste se odlocili. Ohio do zakljucka registracije potrebuje priblizno 10 dni. Cas je odvisen tudi od tega kako kakovostno ste oddali prijavne obrazce.

Po sami registraciji je potrebno novo nastalo podjetje prijaviti zveznemu davcnemu uradu in tako pridobiti identifikacijsko stevilko o zaposlitvi (Employment Identification Number – EIN). Sele po pridobitvi EIN stevilke lahko nadaljujete pot do banke, kjer si lahko zagotovite svoj poslovni racun. Ne pozabite, da za pridobitev poslovnega bancnega racuna potrebujete tudi kopijo potnega lista ter podatke o usanovitvi podjetja. Stevilka EIN je tudi pogoj, da lahko pricnete z zaposlovanjem vasih bodocih zaposlenih.

Oblike podjetja

Tako kot v Sloveniji je tudi v ZDA vec moznih oblik registracije podjetja. Od tako imenovane korporacije (corporation, Corp., Inc.), do druzbe z omejeno odgovornostjo (limited liability company – LLC). Oblika “Corporation” se deli na dve skupini, S Corp in C Corp.

Limited Liability companies (LLCs) je novejsa oblika entitete. Tako kot “Corporations” ponujajo veliko prednosti, ce podjetje ne isce partnerjev, ki bi investirali v posel in bili pri tem tudi prisotni v lastniski strukturi podjetja. Podobno je tudi pri S Corp. Katera oblika je boljsa je predvsem odvisno od tipa podjetja, ter produktov ali storitev ki jih ta trgu tudi ponuja.

Lastniki podjetji z obliko LLC so lahko tujci, kot posamezniki in druge tuje druzbe medtem ko lasniki S Corp to ne morejo biti.

Oblika podjetja C Corp je drugacna glede samih dajatev saj se smatra kot loceno obdavcljiva entiteta in je prav zaradi tega tudi najbolj primerna za podjetja, ki iscejo investitorje. Te druzbe so v vecnini primerov tako imenovana “Startup” podjetja.

Omejena odgovornost

Pomembna lastnost LLC oblike je ta da se v nekaterih zveznih drzavah kreditodajalci ne morejo obesiti na osebno premozenje lastnika podjetja.

Pomembne povezave

Clanstvo v SABA zdruzenju

Slovensko Amerisko poslovno zdruzenje (v nadaljevanju SABA) je neprofitna organizacija ustanovljena z namenom povezovanja Slovenskih in Ameriskih podjetji. Clanstvo v SABA zdruzenju na letni ravni stane 500 ameriskih dolarjev. Odbor zdruzenja sodeluje tako z slovenskimi kot tudi z ameriskimi poslovnimi klubi, vladnimi organizacijami ter ostalimi posamezniki, ki tako ali drugace pripomorejo k boljsemu povezovanju. Zdruzenja SABA steje ze vec kot 50 organizacij, podjetji in drugih poslovnih klubov s katerimi ze zanjemo velike uspehe.

V kolikor zelite postati clan zdruzenja prosim izpolnite obrazec na sledeci povezavi: Postani Clan SABA

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.

As a president of Global Cleveland, I fully support the Slovenian-American Business Association and I look forward to working with them on their future projects to improve business relations between the Republic of Slovenia and the City of Cleveland.

Joe Cimperman
President, Global Cleveland