Naše storitve

 • Promocija in predstavitev slovenskega gospodarstva v ZDA
 • Izvajanje neformalnih stikov med podjetji in vladnimi institucijami Republike Slovenije in ZDA
 • Predstavitev podjetja - člana na SABA spletni strani
 • Omogočanje rednih stikov ter izmenjava informacij (networking) med člani
 • Organizacija poslovnih delegacij ter promocijskih nastopov
 • Promocija članov na vseh gospodarskih dogodkih SABA in strokovno izpopolnjevanje članov
 • Raziskave tržišča in tržne analize na obeh trgih
 • Pomoč pri navezavi stikov s potencialimi poslovnimi partnerji v Republiki Sloveniji in ZDA
 • Možnost zastopanja članov na trgu Republike Slovenije in ZDA
 • Možnost zastopanja in prezentiranja na posameznih gospodarskih dogodkih ali sejmih v Republiki
 • Sloveniji ali ZDA
 • Posredovanje relevatnih gospodarskih in drugih informacij, svetovanje in obveščanje