O nas

SABA – Slovenian American Business Association (Slovensko ameriško gospodarsko združenje) je edina slovenska organizacija, ki izključno deluje na gospodarskem področju in je tako tudi registrirana kot slovensko trgovinsko in poslovno združenje v ZDA! Njeno vodstvo je sestavljeno iz upravnega odbora in svetovalne ekspertne skupine.


Slovensko ameriško gospodarsko združenje (SABA) je rastoča poslovna organizacija namenjena razvoju gospodarskega sodelovanja med podjetji v Sloveniji in ZDA, s sedežem v mestu Cleveland v ameriški zvezni državi Ohio. Delovanje je osredotočeno na vzpostavljanje poslovnih odnosov, povečanje prodaje na najmanj dveh trgih (RS in ZDA) ter na vzpodbujanje podjetij - članic SABA (in širše) delovanja na svetovnih trgih a s posebnim poudarkom na gospodarskem sodelovanje med slovenskimi in ameriškimi gospodarskimi subjekti. Poslovni namen ali cilj SABA je z različnimi dejavnostmi – aktivnostmi , ki vključujejo predstavitve – promocije slovenskih podjetij in njihovih produktov na trgu ZDA, organizacije ostalih podobnih poslovnih dogodkov z namenom iskanja ciljne publike – poslovnih partnerjev v ZDA, pomoč pri vstopu na trg ZDA z analizo trga kot tudi iskanjem potencialnih lokalnih partnerjev in sevdeda iste aktivnosti tudi za poslovne partnerje v ZDA z interesom po poslovanju v RS ali tudi širše v Evropi. Obstaja tudi možnost zagotavljanja izobraževalnih seminarjev in to vse z namenom okrepiti globalno rast podjetij - članic SABA.


SABA je uspešna naslednica Clevelandsko slovenskega gospodarsko poslovnega združenju (CSBPA), ki je pričelo z delovanjem leta 2007 in je na socialno – poslovnem področju združevala individualne strokovnjake. SABA seje uradno registrirala leta 2010 in je idejo CSBPA nadgradila z delovanjem samo na gospodarskem področju in s širjenjem poslovnega okolja tudi izven mesta Cleveanda v celotno državo Ohio kot tudi v druge ameriške zvezne države v ZDA in je tako res postala globalna organizacija na trgu ZDA. S podporo Republike Slovenije – največ s strani SPIRIT SLOVENIJA, Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije kot tudi drugih gospodarskih institucij v Sloveniji si SABA prizadeva za uveljavitev združenja kot priznanega poslovnega združenja pri omogočanju dvostranske trgovine med ZDA in RS.


SABA redno sodeluje s slovenskimi diplomatskimi predstavništvi v ZDA, kot tudi z ameriškimi v RS, ustreznimi ministrstvi slovenske in ameriške vlade, različnimi federalnimi, državnimi, okrožnimi in mestnimi oblastmi v ZDA, kot tudi z različnimi organizacijami v EU.


Z vsemi temi organizacijami in aktivno vlogo podjetij - članic SABA, poskušamo vzpostaviti in ponuditi različne poslovne programe, predstavitve s poslovnimi informacijami, navezati stike in gospodarsko podporo za doseganje poslanstva in ideje SABA, vse z namenom povečanja bilateralnega gospodarskega sodelovanja med R Sloevnijo in ZDA.


Vodstvo SABA bo skupaj s podjetji – članicami SABA podprlo vizijo in misijo SABA ter bo hkrati pomagalo pri razvoju gospodarskega sodelovanja in posebej pri zagotavljanju verodostojnih poslovnih informacij.

Pomembne povezave

Poslovna podpora Podpora gospodarskemu sodelovanju med Republiko Slovenijo in ZDA

Spodbujanje blagovne menjave Spodbujanje blagovne menjave, sodelovanja in gospodarskega razvoja, investicij in drugih povezav med Republiko Slovenijo in ZDA

Spodbujanje raziskav Spodbujanje znanstvenih raziskav in povezav med izobraževalnimi institucijami z namenom podpore gospodarskemu razvoju

Izmenjava informacij Spodbujanje izmenjave informacij med gospodarstvom in vladnimi institucijami ter organiziranje izobraževalnih seminarjev za predstavnike podjetij iz Republike Slovenije in ZDA

SABA v Kaliforniji BreakThrough
info@breakthrough2012.com Tel.: +1-714-655-7715

Mnenja

SLO As a president of Global Cleveland, I fully support the Slovenian-American Business Association and I look forward to working with them on their future projects to improve business relations between the Republic of Slovenia and the City of Cleveland.

Image of: Joe Cimperman

Joe Cimperman President, Global Cleveland

SABA is not only a unique meeting place for Slovenian and American businesses but also a proactive facilitator of trade and investment links. It relies on a vast pool of shared knowledge and can add great value to a very wide contact network of its members.

Image of: Božo Cerar

Božo Cerar Former Ambassador, Republic of Slovenia

This organization is designed and intended to assist various organizations in establishing contacts, locating sources of products and services, as well as providing support in the finer arts of business relations.

Image of: Joseph J. Kokal

Joseph J. Kokal Owner, J. J. KOKAL & ASSOCIATES, INC.

A few years ago, the United States primarily competed within its own borders. Today, we compete with and against the world. It is truly a very fluid business climate. Without strategic partners around the world, it is very difficult to compete.

Image of: Bob Hopkins

Bob Hopkins Project Manager, Godfrey & Wing Inc.

On behalf of the SNPJ Executive Committee, I am honored to express our full support for the Slovenian-American Business Association (SABA).

Image of: Joseph C. Evanish

Joseph C. Evanish FLMI National President, SNPJ

In constant search of new challenges and opportunities we decided to join SABA, the association of experts willing to listen every entrepreneur who wishes to break into global markets. We have a good relationship with SABA and are very pleased with their quick response and counseling.

Image of: Boštjan Cipot

Boštjan Cipot Owner&CEO PAMA Hiše d.o.o.

“I am very happy to be partnering with SABA to provide business to business connections with Slovenian firms and companies in Pittsburgh and all over Pennsylvania. We have significant opportunities for collaboration, and SABA is helping us greatly.”

Image of: Petra Mitchell

Petra Mitchell Honorary Consul for the Slovenia in Pennsylvania